UBEZPIECZENIA ROLNE

Gospodarstwo rolne to dorobek rodziny przekazywany z pokolenia na pokolenie, dlatego powinien być szczególnie chroniony. Ubezpieczenia PZU wpływają na poprawę bezpieczeństwa każdego gospodarstwa, dlatego nie tyle trzeba, co warto z nich korzystać.

Działalność rolnicza jest swego rodzaju działalnością gospodarczą. Wiąże się ona z wieloma ryzykami, które mogą spowodować duże straty, na przykład w maszynach rolniczych. Powstanie takiej szkody może być „zabójcze” finansowo dla gospodarstwa rolnego. Dlatego warto mieć odpowiednie ubezpieczenie.

Przepisy prawa polskiego nakładają na rolników obowiązek wykupienia dwóch rodzajów ubezpieczeń:

  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, 
  • ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

A więc ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Jednak jest ono nie mniej ważne. Jego zakres w PZU jest szeroki. Pozwala objąć ochroną nie tylko inwentarz i sprzęt rolniczy, ale także ruchomości domowe rolnika.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PZU: