PZU AUTO POMOC

Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje na drodze. Nawet najlepszym kierowcom może przydarzyć się awaria, przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, kolizja albo... pusty bak paliwa. Takie rzeczy spotykają codziennie setki kierowców. Muszą wtedy sami wymienić koło, czy przejść kilka kilometrów do stacji benzynowej. PZU Auto Pomoc powstało właśnie po to, żeby w trudnych sytuacjach na drodze zająć się wszystkim za Ciebie.

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc zapewnia:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, albo holowanie we wskazane miejsce oraz parking,
 • pojazd zastępczy, organizację dalszej podróży lub hotel dla kierowcy i pasażerów,
 • pomoc w przypadku awarii ogumienia, rozładowania akumulatora, przepalonej żarówki, zatrzaśnięcia kluczyków czy braku paliwa,
 • opiekę nad dziećmi i przewożonymi zwierzętami,
 • transport medyczny,
 • wygodną, bezgotówkową obsługę przez telefon,
 • pomoc i fachowe doradztwo we wszystkich nietypowych sytuacjach na drodze.

PZU Auto Pomoc dostępne jest w dwóch wariantach:

 • wariant Komfort jest bezpłatny do każdej polisy OC lub AC w PZU

Posiadając polisę OC mamy zagwarantowane holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku polegającego na kolizji z innym pojazdem. Usługa holowania odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 150 km.                                                                                                                                                                                                       Posiadając polisę AC mamy zagwarantowane holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii pojazdu. Holowanie odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 150 km.

Za awarię uważa się wynikające z przyczyny wewnętrznej nagłe zatrzymanie funkcjonowania elementu mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego pojazdu. Za awarię pojazdu nie uważa się rozładowania akumulatora, przepalenie żarówki oraz awarię ogumienia.

 • wariant Super ubezpieczenia PZU Auto Pomoc można dokupić, nawet w przypadku braku innych ubezpieczeń w PZU

Ubezpieczenie obejmuje:

 1. holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa.  Usługa ta odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 150 km, liczoną od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania
 2. wynajem pojazdu zastępczego (nie dłużej niż na 7 dni od daty zdarzenia)
 3. nocleg dla ubezpieczonych - w ilości nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (maksymalnie 3 doby)
 4. przewóz ubezpieczonych do miejsca zamieszkania lub do innego miejsca przeznaczenia w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu, która zaszała w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
 5. dowóz paliwa, z wyłączeniem kosztów samego paliwa, w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wyczerpania paliwa, które nastąpi powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
 6. wymianę koła w przypadku awarii ogumienia albo holowania pojazdu w celu naprawy ogumienia do najbliższego warsztatu, jeżeli wymiana koła w miejscu zajścia tego wypadku ubezpieczeniowego nie jest możliwa
 7. usługa uruchomienia silnika pojazdu w przypadku jego unieruchomienia na skutek rozładowania akumulatora w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania
 8. wymianę żarówki
 9. odholowanie przyczepy ciągniętej przez pojazdu

Usługi assistance w wariancie Komfort świadczone są na terytorium RP, natomiast  w wariancie Super można rozszerzyć zakres terytorialny o inne Państwa Europy (z wyłączeniem Mołdawii, Rosji, Algerii, Maroka, Iraela i Tunezji).