OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony – gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej.

Każdy posiadacz ubezpieczenia OC w PZU otrzymuje bezpłatnie Zieloną Kartę oraz Assistance wariant Komfort.

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium: Albanii, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Tunezji, Iranu, Turcji, Izraela, Ukrainy.

W ramach Assistance wariant Komfort możesz liczyć na bezpłatne holowanie w chwili kolozji, której jesteś sprawcą dla siebie i poszkodowanej przez Ciebie osoby.

Nowością dla klienta indywidualnego jest możliwość wykupienia klauzuli  ochrony zniżek, która zapewnia brak utraty zniżki w razie zajścia jednej szkody w trakcie roku. Koszt takiej klauzuli dla klienta posiadającego maksymalne zniżki to jedyne 10 PLN.

" Kiedy młodość uskrzydla  koszty uziemniają" -  już nie, PZU zapewnia atrakcyjne stawki na ubezpieczenie OC/AC osobom, które nie mają ukończonych 26 lat i zdecydowały się na samodzielny zakup pojazdu.

Przyjdź do nas lub zadzwoń wyliczymy Ci składkę i przekonasz się jak tanio jest w PZU.

 

Informacja Funduszu Gwarancyjnego o wysokości opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w 2012 roku.

Gradacja opłaty*

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i autobusy

Pozostałe pojazdy 

100% 

3 000,00 zł

4 500,00 zł

500,00 zł 

50% 

1 500,00 zł

2 250,00 zł

250,00 zł 

20% 

600,00 zł

900,00 zł

100,00 zł

*Gradacja opłat dotyczy okresu pozostawania bez ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu mechanicznego: do 3 dni – 20%; do 14 dni – 50%; powyżej 14 dni – 100%.