NNW MAX

Ubezpieczenie zapewnia ochronę we wszystkich pojazdach, którymi porusza się ubezpieczony bez względu na to, czy występuje w roli kierowcy, czy pasażera. NNW Max obejmuje najpoważniejsze trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy, a wyjątkowo wysoka suma ubezpieczenia (nawet 500.000 zł) daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

NNW Max w PZU to:

  • zabezpieczenie rodziny i najbliższych w przypadku śmierci,
  • wsparcie w przypadku niezdolności do pracy,
  • gwarancja wypłaty wysokiej sumy ubezpieczenia (od 100.000 zł do 500.000 zł) w bardzo krótkim czasie bez kłopotliwego postępowania spadkowego,
  • wypłata odszkodowania niezależnie od innych polis NNW,
  • niska składka, dodatkowa zniżka za OC lub AC w PZU (od 100 000 zł roczna składka to tylko 90 zł)

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

  • w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego - zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego - zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Bardzo dobry produkt dla osób, które zawodowo zajmują się prowadzeniem pojazdów, dzięki NNW MAX mogą zabezpieczyć swoją rodzinę. To jak polisa na życie z niewiarygodnie niską składką!!!