NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

Ubezpieczenie chroni kierowcę i pasażerów pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

  • w związku z ruchem pojazdu,
  • podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
  • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
  • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
  • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
  • podczas pobierania paliwa na stacji paliw,
  • podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji.

Ubezpieczenie NNW obejmuje  również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy.