UBEZPIECZENIE DROBIU

Ubezpieczenie adresowane jest do specjalistycznych ferm – producentów drobiu. Ze względu na szeroki zakres ubezpieczenia oraz stosunkowo niską cenę jest ubezpieczeniem bardzo popularnym wśród hodowców drobiu.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszystkie gatunki i kierunki produkcji drobiu.

Ubezpieczeniem w szczególności może być objęty następujący drób w chowie fermowym:

  • kury, kaczki, indyki i gęsi – na okres tuczu lub odchowu na nioski,
  • kury dorosłe typu mięsnego i nieśnego – przeznaczone na produkcję jaj wylęgowych lub konsumpcyjnych,
  • kaczki, gęsi i indyki – przeznaczone na produkcję jaj wylęgowych.

Warianty ubezpieczenia:

  • zakres ograniczony – ubezpieczenie od szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi w postaci ognia, huraganu, powodzi, oraz innych zdarzeń losowych,
  • zakres ograniczony – ubezpieczenie od ryzyka chorób i wypadków, w tym także kanibalizmu,
  • zakres pełny – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący wszystkie w/w ryzyka.

Ubezpieczenie może chronić również od ognia i innych zdarzeń losowych drób na czas transportu lub wystawy, oraz mienie związane z produkcją drobiu.