UBEZPIECZENIA OC ZAWODOWE

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu staje się na naszym rynku coraz powszechniejsze i popularniejsze. 

Ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) chronią sprawcę szkody przed skutkami finansowymi związanymi z koniecznością zrekompensowania poszkodowanemu skutków wyrządzonej mu szkody. Często obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC wynika z zapisów ustawowych lub rozporządzeń, ale w zasadzie wszystkie firmy prowadzące działalność powinny posiadać polisę ubezpieczenia OC działalności gospodarczej,
a czasami również OC zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: