UBEZPIECZENIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO

Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo jest pakietem poszerzającym i uatrakcyjniającym ofertę ubezpieczeń rolnych, skierowanym do właścicieli gospodarstw indywidualnych. Chroni między innymi majątek ruchomy gospodarstw rolnych, a jednocześnie jest ubezpieczeniem prostym w obsłudze i stosunkowo tanim.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczyć swoje mienie ruchome oraz uprawy od gradu i ognia (podczas zbioru), lub następstwa nieszczęśliwych wypadków, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. PZU, proponując kompleksowe ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo, zapewnia swoim klientom niższą składkę, niż przy zawieraniu pojedynczych ubezpieczeń.

Rolnik zawierając tylko jedną umowę (polisę) może ubezpieczyć:

  • mienie ruchome (sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, ziemiopłody złożone w budynkach lub stogach, zwierzęta gospodarskie, ruchomości domowe) - od ognia, powodzi, huraganu i innych zdarzeń losowych, oraz od szkód polegających na zaginięciu ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzeń losowych lub akcji ratowniczej,
  • uprawy (zboża i ich mieszanki, grykę, kukurydzę, ziemniaki, rośliny okopowe na paszę) od gradobicia, oraz zboża - od ognia w czasie użytkowania w ich sąsiedztwie sprzętu mechanicznego,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • OC w życiu prywatnym.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczne Gospodarstwo jest wykupienie co najmniej dwóch ubezpieczeń, w tym przynajmniej jednego ubezpieczenia mienia ruchomego.