UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

PZU SA odpowiada za szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów.

W szczególności ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

  • szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne (szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne),
  • oszklenia ścienne i dachowe,
  • płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad sklepowych oraz gablot reklamowych,
  • szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin,
  • tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku, itp.,
  • neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,
  • witraże,
  • lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,
  • szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.