UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Bez względu na to, czy wyjeżdżasz na zagraniczne wakacje z biurem podróży, czy planujesz wyprawę na własną rękę,  pamiętaj by się ubezpieczyć.

Myśląc o słonecznych plażach czy górskich stokach często zapominamy o odpowiednim ubezpieczeniu naszych beztroskich chwil. Nikt z nas przed wyjazdem, planując swój wymarzony urlop nie zakłada rzecz jasna, że podczas nich zachoruje lub ulegnie wypadkowi. Problem w tym, że takie zdarzenia mają miejsce w najmniej oczekiwanych momentach. Dlatego - bez względu na rodzaj wyjazdu, jego kierunek, długość - ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia za granicą  oraz Odpowiedzialności Cywilnej(zwłaszcza gdy wybieramy się na narty) to absolutna podstawa, o której należy pamiętać. Koszty leczenia czy transportu do kraju mogą być niewyobrażalnie wysokie, dlatego warto wcześniej niskim kosztem zadbać o to, co później może nas dużo kosztować – wykupić dobre ubezpieczenie turystyczne, a takim jest  Wojażer PZU Pomoc w Podróży.

Gdy planujemy wyjazd za granicę teoretycznie mamy dwie możliwości zabezpieczenia się – wykupić prywatną polisę turystyczną bądź udać się do NFZ po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - naszym zdaniem, podobnie jak NFZ warto mieć jedno i drugie.

EKUZ to niezbędne minimum - dokument, który uprawnia do korzystania z państwowej służby zdrowia na takich samych zasadach, jakim podlegają obywatele kraju, w którym przebywamy. EKUZ obowiązuje we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Oto lista tych państw:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Porównanie EKUZ i polisy turystycznej:

Porównanie

EKUZ

Wojażer Pomoc w Podróży

Kto może się starać

Osoby ubezpieczone w NFZ (pracownicy, osoby z własną działalnością, emeryci, renciści, rolnicy, bezrobotni; osoby ubezpieczone jako członkowie rodziny) ; osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy; nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP; osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia.

Każdy obywatel RP może wykupić polisę (niepełnoletnie osoby musi ubezpieczyć osoba dorosła i występować w polisie jako ubezpieczający).

Ubezpieczenie może również wykupić cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt.

Pokrycie kosztów leczenia

Pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach, które mają umowy z odpowiednikiem naszego NFZ. Refundacja niektórych lekarstw. W wielu krajach obowiązuje tzw. Współ- odpłatność (część pieniędzy za leczenie musimy pokryć z własnej kieszeni).

Pełne pokrycie kosztów leczenia.
Jeśli jesteśmy chorzy przewlekle (np. na cukrzycę, astmę, nowotwory, choroby układu krążenia ) i nie zaznaczymy tego w polisie, ubezpieczyciel  nie zapłaci za nasze leczenie związane z tą chorobą.

Transport medyczny do Polski

Nie jest pokrywany w ramach EKUZ

Polisa pokrywa transport medyczny lub transport zwłok do kraju.

Inne świadczenia                   

brak

Możliwość  wykupienia dodatkowych opcji:
-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
-Ubezpieczenie NNW
-Ubezpieczenie Bagażu

Wady  Europejskiej Karty Ubezpieczenia:

  • Obowiązuje tylko w wybranych krajach.
  • Można się leczyć tylko w placówkach, które podpisały umowy z odpowiednikiem naszego NFZ.
  • Nie pokrywa kosztów transportu medycznego do kraju.
  • W zależności od kraju, do którego jedziemy, należy liczyć się z możliwością częściowych dopłat do leczenia lub do leków (na takich samych zasadach jak inni obywatele).

Nawet NFZ zaleca: EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w danym kraju opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: