PZU DORADCA

Jest to pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy w ramach jednej polisy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń, związanych z prowadzeniem działalności.  Możesz skorzystać z PZU DORADCA, jeżeli Twoja firma osiąga obroty nie większe niż 15 mln PLN i posiada majątek o wartości nie większej niż 10 mln PLN oraz jeśli wykupisz dwa spośród ubezpieczeń wchodzących w skład pakietu - przy czym obowiązkowy jest zakup ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

Zaletą tego ubezpieczenia jest również jego korzystna cena - ubezpieczenie w pakiecie jest tańsze (korzystasz ze zniżki za ilość wykupionych ubezpieczeń).

Ubezpieczenie skonstruowane jest tak, że wiedząc najlepiej na jakie zagrożenia narażona jest Twoja firma, sam możesz wybrać jego zakres, dobierając odpowiednio ubezpieczenia wchodzące w skład pakietu i poszczególne ryzyka dodatkowe.

Kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA zapewnia ochronę :

całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i narzędzia, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo),w zakresie odpowiedzialności cywilnej (kilka opcji),oraz dodatkową pomoc w postaci usług assistance.

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące: odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową oraz, w zależności od wybranego wariantu: OC za produkt, OC najemcy, OC za szkody w mieniu powierzonym, OC pracodawcy, OC zakładu naprawy pojazdów, a także rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody powstałe na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe,
  • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
  • ubezpieczenie usług assistance, takich jak: zorganizowanie pomocy medycznej w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, zorganizowanie lokalu zastępczego i pomocy specjalisty, na przykład ślusarza czy elektryka, po powstaniu szkody.

Zakres rozszerzony umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych klauzul do ubezpieczenia:

  • dewastacji, przepięć, rozmrożenia towarów, drobnych prac remontowo-budowlanych, aktów terroryzmu, kosztów odtworzenia dokumentacji, dodatkowych kosztów działalności gospodarczej,
  • stałych kosztów działalności gospodarczej, sprzętu przenośnego pozostawionego bez stałego dozoru oraz poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, załadunku i wyładunku mienia w transporcie.

Rozejrzyj się dookoła - urządzenie firmy kosztowało Cię wiele pracy i wyrzeczeń. 

Sprawdź, co możesz ubezpieczyć w ramach produktu PZU DORADCA.