UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE FIRM

Każdy, kto prowadzi własny biznes, narażony jest na wystąpienie bardzo wielu ryzyk. Można powiedzieć, że powodzeniu jego firmy zagraża praktycznie wszystko: ludzie, natura czy awarie sprzętowe.  Inwestując w firmę, troszcząc się o jej wyposażenie i wizerunek nie zapomnij o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – o jej bezpieczeństwie, które gwarantuje Ci dobre ubezpieczenie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki branży.

Aby uchronić się przed grożącymi firmie niebezpieczeństwami należy przede wszystkim ubezpieczyć jej aktywa trwałe, a w szczególności rzeczowe aktywa trwałe, takie jak: budynki (np. hale produkcyjne, magazyny przedsiębiorstwa), różnego rodzaju budowle, maszyny i urządzenia będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, jak również wartościowe narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników, którzy zatrudnieni są w firmie.

Ponadto każdy przedsiębiorca powinien ubezpieczyć posiadane przez siebie aktywa obrotowe, które klasyfikowane są jako „zapasy”, a zatem wszystkie rzeczowe składniki majątku obrotowego (produkty, towary, materiały).

Dodatkowo szalenie ważne w dzisiejszych czasach jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Oferta PZU dla firm  jest bardzo elastyczna i wszechstronna, a my z Twoją pomocą postaramy wybrać się najlepsze z możliwych rozwiązanie ubezpieczenia dla Twojej firmy, które spełni Twoje oczekiwania oraz możliwości finansowe.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

PZU PARTNER

PZU DORADCA

Pakiet PZU EKSPERT

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców(A7).

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

OC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy(Z0).

PZU APTEKA

PZU HOTEL

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych.