PZU DOMEK LETNISKOWY

Poza letnim sezonem urlopowym działki i domy letniskowe przeważnie stoją puste. Stają się przez to szczególnie narażone na zdarzenia losowe

Ochrona ubezpieczenia  PZU Dom Letniskowy obejmuje  oprócz murów również stałe elementy domu letniskowego lub budynku gospodarczego, do których zalicza się wbudowane meble, drzwi, okna, piece, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Zakres standardowych ryzyk ubezpieczeniowych obejmuje następujące zdarzenia: ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku powietrznego , powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub masztów.

Dodatkowo ubezpieczenie może objąć ryzyko dewastacji.

W przypadku mienia ruchomego znajdującego się w domu letniskowym, budynku gospodarczym lub piwnicy, ochrona ubezpieczenia można objąć szkody z tytułu kradzieży z włamaniem.