PZU DOM PLUS

Pakiet PZU DOM PLUS to ubezpieczenie domu lub mieszkania wraz z całym wyposażeniem (tzn.ruchomościami domowymi i stałymi elementami), jak również infrastrukturą znajdującą się na posesji (budynkami gospodarczymi, ogrodzeniem, różnego rodzaju instalacjami, obiektami służącymi do rekreacji i utrzymania porządku).

Polisa PZU DOM Plus gwarantuje odszkodowanie w przypadku zniszczenia mienia spowodowanego przez zdarzenia losowe (np.ogień, piorun, eksplozję, opad atmosferyczny, powódź, śnieg, lód, grad, huragan, zalanie, upadek drzew, trzęsienie ziemi), przepięcie, dewastację, akcję ratowniczą, a w odniesieniu do mienia ruchomego lub stałych elementów również kradzież z włamaniem i rabunek.

Co więcej, w ramach pakietu można również skorzystać z szerokiego zakresu ubezpieczenia szklanych przedmiotów, następstw nieszczęściwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Dlaczego warto się ubezpieczyć w PZU:

  • jedna polisa chroni Ciebie i Twój majątek od wielu ryzyk

  • ubezpieczając mienie w wartości nowej, będziesz mógł odtworzyć zniszczone lub uszkodzone mienie bez względu na stopień jego zużycia
  • zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty poszukiwania przyczyny szkody (nie muszisz się martwić, jeśli dojdzie do awarii instalacji wodnej, CO lub kanalizacyjnej - PZU pokryje koszty dotarcia do uszkodzonej instalacji, jej naprawę oraz przywrócenie zniszczonych elementów do stanu sprzed szkody)
  • możesz skorzystać z wielu zniżek oferowanych w PZU DOM PLUS. Gdy kupujesz polisę z kilkoma rodzajami ubezpieczeń, składka jest niższa niż przy zawieraniu oddzielnych umów.
  • gratis otrzymujesz assistance PZU Pomoc w Domu, która gwarantuje bezpłatny i szeroki pakiet usług (np: interwencję specjalisty, hygraulika, elektryka, ślusarza  na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego)
  • Polisa PZU jest akceptowana przez wszystkie banki jako zabezpieczenie Twojego kredytu

 

CHCESZ MIEĆ POCZUCIE, ŻE POMYŚLAŁE O WSZYSTKIM?

Rozejrzyj się dookoła - urządzenie domu kosztowało Cię zapewne wiele pracy i wyrzeczeń.

Sprawdź, co można ubezpieczyć w kategorii MIENIE.

 

 Zapytaj nas o składkę ubezpieczenia majątkowego, a przekonasz się jak dobrą ofertę mamy dla Ciebie gwarantującą kompleksową ochronę Twojego mienia.