POSTĘPOWANIE W RAZIE SZKODY

W razie powstania szkody z ubezpieczenia AutoCasco klient zobowiązany jest powiadomić PZU o zaistniałej sytuacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od wypadku ubezpieczeniowego.

Wyjątek stanowi szkoda kradzieżowa lub szkoda powstała w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, wtedy klient powinien niezwłocznie powiadomić policję( nie później niż w ciągu 12 godzin) oraz niezwłocznie  powiadomić PZU( nie później niż w ciągu najbliższego dnia roboczego).

W razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego w ramach ubezpieczenia PZU Auto Szyba klient zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie PZU, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zajścia zdarzenie.

W razie wystąpienie szkody z ubezpieczeń majątkowych PZU DOM, PZU DOM Plus klient zobowiązany jest powiadomić PZU niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zajścia szkody.

Natomiast  w przypadku szkody z ubezpieczenia PZU DOM Letniskowy ubezpieczający ma obowiązek zawiadomić PZU o zaistniałym zdarzeniu w terminie 3 dni od otrzymania informacji, że szkoda miała miejsce.

W przypadku szkód z ubezpieczeń majątkowych FIRM ubezpieczający ma obowiązek zawiadomienia PZU o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie 24 godzin od jego zajścia.

W sytuacji szkód kradzieżowych oraz takich, które mogły powstać na skutek przestępstwa, pożarów dużego rozmiaru należy zawiadomić jednostkę policji.

Jak postępować w przypadku:

Wszystkie szkody komunikacyjne, majątkowe oraz osobowe możesz zgłaszać:

  • Dzwoniąc pod numer całodobowej infolinii 801 102 102, a z zagranicy +48 22 566 55 55
  • Na stronie www.pzu.pl – wystarczy, że wypełnisz internetowe zgłoszenie szkody

PZU jako jeden z niewielu ubezpieczycieli, oferuje Klientom możliwość pełnego zgłoszenia szkody przez internet (bez oddzwaniania i uzupełniania danych). W PZU przez internet można zgłosić każdy rodzaj zdarzenia. Nasz formularz zgłoszenia internetowego, znajdujący się na stronie www.pzu.pl, dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jego wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut. Zgłoszenie trafia automatycznie do systemu PZU.

Zgłoszenie internetowe daje również możliwość załączenia dokumentacji  (skanów lub fotografii dokumentów oraz zdjęć pojazdu), co może wyeliminować konieczność wizyty w naszej jednostce. Warto przygotować dokumenty przed zgłoszeniem. Po dokonaniu zgłoszenia internetowego na podany przez zgłaszającego adres e-mail PZU wyśle wiadomość, która jest potwierdzeniem zgłoszenia i zawiera numer, pod jakim została zarejestrowana szkoda, oraz informację o planowanej dacie i miejscu oględzin.

Poszkodowany na etapie zgłoszenia może również zadeklarować chęć śledzenia postępów w likwidacji swojej szkody za pośrednictwem internetu. W takim przypadku na podany przez klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość  z numerem PIN, przy użyciu którego może zalogować się na portalu www.pzu.pl.